Ամենատարածված հիվանդությունները Հայաստանում և աշխարհում

Հիվանդացության և մահացության ցուցանիշներն արտացոլում են բնակչության առողջության վիճակը։ Սակայն դրանք ուղղակիորեն կախված են տարբեր գործոններից, ինչպիսիք են՝ սեռն ու տարիքը,  ժառանգական գործոնները, ապրելակերպը, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական վիճակը։ Սակայն վերջին 13 տարինների ընթացքում, 2005թ․-ից սկսած, Հայաստանում աճել է արյան շրջանառության համակարգի հիվանդությունների թիվը, ինչի մասին փաստում է նաև սույն խնդիրներով առողջության առաջնային պահպանման (ԱԱՊ) հաստատություններ … Continue reading Ամենատարածված հիվանդությունները Հայաստանում և աշխարհում