Հայաստանի հանքերի շահագործման թափանցիկությունը

Հանքարդյունաբերությունը Հայաստանի տնտեսության կարեւոր ճյուղերից է, իսկ արտահանման կառուցվածքում ամենամեծ տեսակարար կշիռ ունեցող ոլորտը։ Հանքարդյունաբերության արտադրանքը կազմում է ընդհանուր արտահանվող արտադրանքի կեսից ավելին: Հայաստանը, որպես հանքարդյունաբերող երկիր, 2017թ. մարտի 9-ից դարձել է Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԹՆ) թեկնածու երկիր՝ պարտավորվելով կոնկրետ ժամանակահատվածում ԱՃԹՆ ստանդարտներին համապատասխան բարեփոխումներ իրականացնել ոլորտում՝ թափանցիկ եւ հաշվետու քաղաքականության հասնելու նպատակով։ Ampop.am-ի … Continue reading Հայաստանի հանքերի շահագործման թափանցիկությունը