Բուժանձնակազմի բաշխվածությունը Հայաստանի Հանրապետությունում

Մայրաքաղաք Երևանում և մարզերում անհամաչափ է բժիշկների կադրային բաշխվածությունը։ Եթե Երևանում 10 հազար բնակչին հասնում է 90 բժիշկ, ապա մարզերում՝ 15-25 բժիշկ։ 10 հազար բնակչի հաշվով ամենաքիչ բժիշկները առկա են Արմավիրի և Գեղարքունիքի մարզերում։ Իրավիճակը փոքր ինչ այլ է միջին բուժանձնակազմի դեպքում։ Չնայած Երևանում կրկին ամենաբարձր ցուցանիշն է՝ 10 հազար բնակչին՝ 78 միջին բուժանձնակազմի աշխատող, … Continue reading Բուժանձնակազմի բաշխվածությունը Հայաստանի Հանրապետությունում