Հայաստանի դեմոգրաֆիական ճգնաժամը

Հայաստանը դասվում է ծերացած բնակչություն ունեցող պետությունների շարքին: Համաձայն ՄԱԿ-ի առաջարկած սահմանման, ծերացած է համարվում այն երկրի բնակչությունը, որտեղ ընդհանուր բնակչության 65 եւ ավելի բարձր տարիք ունեցողների թիվը գերազանցում է 7%-ը: Հայաստանում այդ ցուցանիշը կազմում է 11.2%: Միջազգային զեկույցները եւ վիճակագրական տվյալները վկայում են, որ Հայաստանը կանգնած է դեմոգրաֆիական ճգնաժամի շեմին: Թարմացվել է 2018թ. մայիսի … Continue reading Հայաստանի դեմոգրաֆիական ճգնաժամը