Layout A

Այլ

Բիթքոին եւ բլոկչեյն. Bloomberg

2013թ. երբ բիթքոինը մուտք գործեց հանրության գիտակցություն, այն առավել քան հրապուրիչ էր. սա թվային արժույթ է, որով կարելի է գնել ցանկացած բան` թմրանյութերից...

Ավելին

Layout A2

Այլ

Բիթքոին եւ բլոկչեյն. Bloomberg

2013թ. երբ բիթքոինը մուտք գործեց հանրության գիտակցություն, այն առավել քան հրապուրիչ էր. սա թվային արժույթ է, որով կարելի է գնել ցանկացած...

Layout A3

Layout B

Layout B1

Layout C